لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
تألیف کتاب “طراحی دیوارهای ساحلی” توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان | چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۶:۳۲
تألیف کتاب “طراحی دیوارهای ساحلی” توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب”طراحی دیوارهای ساحلی” تألیف دکتر سید احمد نشایی عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان و نعیم عابدی محزون به همت انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

با توجه‌ به‌ اهميت‌ روزافزون‌ مطالعات‌ مهندسي‌ سواحل‌ در كشورهاي‌ مختلف،‌ به‌ويژه‌ ايران،‌ به‌ دليل‌ وجود دو خط‌ عمده‌ ساحلي‌ در شمال‌ و جنوب‌ كشور، نيازي‌ مبرم‌ به‌شناخت‌ رفتار سواحل‌ موجود در اثر هجوم‌ امواج‌ و جريانهاي‌ ساحلي‌ احساس‌ مي‌شود. متاسفانه‌ تاكنون‌ مطالعات‌ كاملا مدون‌ و طبقه بنده‌ شده‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌ .

با توجه‌ به‌ موارد ذكر شده‌ هدف‌ از تدوين‌ كتاب‌ حاضر آشنايي‌ هر چند اجمالي‌ با علم‌ مهندسي‌ سواحل‌ و رفتار سواحل‌ در مقابله‌ با امواج‌ و ساير عوامل‌ محيطي‌ و اندركنش آن با‌ سازه‌هاي‌ ساحلي، به خصوص دیوارهای ساحلی،‌ مي‌باشد. كتاب‌ بطور كلّي‌ به‌ دو بخش‌ عمده‌ قابل‌ تقسيم‌ است‌:

در بخش‌ اوّل‌ كه‌ شامل‌ سه فصل‌ مي‌باشد، مباني‌ تئوري‌ مكانيك‌ امواج‌، جريانهاي‌ ساحلي و مباني‌ اوليه‌ علم‌ مهندسي‌ سواحل‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. ترتيب‌ تنظيم‌ مطالب‌ كتاب‌ در اين‌ بخش‌ به‌ نحوي‌ بوده‌ است‌ كه‌ خواننده‌ را به طور تدريجي‌ و پيوسته‌ با داشتن‌ تنها اندكي‌ اطلاعات‌‌ اوليه،‌ با سيستم‌ ساحل‌ و مكانيسم‌ تغييرات‌ ايجاد شده‌ در آن‌ آشنا نمايد.

فصل‌ اوّل‌ كتاب‌ مقدمه‌اي‌ اجمالي‌ بر مكانيك‌ امواج‌ در آب‌ عميق‌ مي‌باشد. شناخت‌ رفتار سواحل‌ بدون‌ مطالعه‌ عوامل‌ تغيير دهنده‌ آن،‌ كه‌ امواج‌ و جريانهاي‌ ساحلي‌مي‌باشند، غير ممكن‌ است‌. بنابراين‌ با معرفي‌ تئوريهاي‌ حاكم بر‌ امواج‌ ‌در آب‌ عميق‌ كه‌ در فصل‌ اوّل‌ بيان‌ شده‌ است‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ حركت‌ امواج در ‌ناحيه‌ ساحلي‌ و جريان هاي‌ ايجاد شده‌ ناشي‌ از آن‌ كه‌ در فصل‌ دوّم‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌است‌، سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ مباني‌ اوليه‌ حاكم‌ بر علم‌ مهندسي‌ سواحل‌ جهت‌ آشنايي‌ هر چه‌بيشتر خوانندگان‌ ارائه‌ گردد.

در فصل سوم  فرآيندهاي‌ ساحلي‌ نظير سرعت‌ امواج‌ در نزديكي‌ ساحل‌، انتقال‌ رسوبات‌ ساحلي‌، آبشستگي‌، تغيير شكل‌ بستر سواحل‌ در كوتاه‌مدت‌ و دراز مدت‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و تئوريهاي‌ موجود در اين‌ زمينه‌ به همراه‌ معادلات‌ حاكم‌ ارائه‌ شده‌اند. اهميت‌ درك‌ مطالب‌ مندرج‌ در اين‌ فصل‌ جهت‌ ارتباط‌ هرگونه‌ مطالعات‌ مدون‌ مهندسي‌ سواحل‌ ضروري‌ است‌.

بخش‌ دوم كتاب‌ اختصاص‌ به‌ معرفي انواع دیوارهای ساحلی‌ و اصول و مبانی طراحی‌ آنها دارد. این بخش شامل‌ فصول چهارم،‌ پنجم‌ و ششم‌ مي‌باشد كه‌ به عنوان‌ يكي‌ از كاربردهاي‌ عمده‌ علم‌ مهندسي‌ سواحل‌ به‌ مباني‌ و روش‌هاي‌ طراحي‌ ديوارهاي‌ ساحلي‌ مي‌پردازد. بدين‌ترتيب‌ كه‌ در فصل‌ چهارم مباني‌ كلي‌ طراحي‌ اين‌ سازه‌ها مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و در فصل ‌پنجم‌ روشهاي‌ دقيق‌ طراحي‌ بدنه‌ و اجزاي‌ ديوارهاي‌ ساحلي‌ بطور كلي‌ تشريح‌ شده‌اند و در فصل ششم تاثیر دیوار ساحلی بر روی رژیم ساحل مورد بررسی قرار گرفته است. در پيوست‌ كتاب‌ به‌ معرفي‌ يكي‌ از نرم‌ افزارهاي‌ متداول‌ در علم‌ مهندسي‌ سواحل‌ به طور اجمال‌ اشاره‌ شده‌ است‌.

 


سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان