لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
دومین همایش منطقه ای اخلاق و فنآوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات – آذر ۸۵ | شنبه ۸ مهر ۱۳۸۵ ۱۲:۱۵:۰۳
دومین همایش منطقه ای اخلاق و فنآوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات – آذر ۸۵

دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۸۵ از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می گردد .

 عنـاويـن مورد بحـث عبـارتند از:

فناوري اطلاعات و فلسفه اخلاق

 

· بررسي تطبيقی نظـرات مکاتـب گوناگـون در خصـوص فلسفـه اخـلاق در محيط مجازي

· فناوري اطلاعات و فلسفه اخلاق اسلامی

 

 ـ فناوري اطلاعات و اخلاق کلان

 

· فناوري اطلاعات و عدالت

· فناوري اطلاعات و آزادي

·نقش مديـريت و هماهنگ‌سازي اطلاعات در ايجاد وحدت رويه در جامعه جهاني در دو نظام الهي و مادي

· نقش اصـول اخـلاقي در پيـدايش و توسعـه جامـعه اطلاعاتي و اجماع جهاني در محيط مجازي

 

 ـ فناوري اطلاعات و اخلاق خرد

 

· بررسـي علـل پيدايـش موضوعـات غيراخـلاقي در محيط مجازی (فضاي رايانه‌اي، اطلاعات و ارتباطات الکتروني) از قبيل سرقت اطلاعاتي، جعل اسناد، تجاوز به حريم خصوصي، هک و …

· بررسي دیدگاه انديشمندان / ‌کشورهای اسلامی در خصوص فناوری اطلاعات و اخلاق اجتماعی

· بررسي ديدگاه انديشمندان / كشورهاي اسلامی در خصوص تعامل فناوري اطلاعات و اخلاق خانواده

· تهديدات ناشي از توسعه فناوري اطلاعات در کشورهاي مصرف کننده خصوصاً کشورهای اسلامی

· تعامل اخلاق خرد و اقتصاد و تجارت در جامعه اطلاعاتي

· بررسی تطبيقی راهکارهای مؤثر کشورهای اسلامی در رعايت اصـول اخـلاقي در نظـام اطلاع‌رساني

 ======================================================

   نشانی دبيرخانه همايش:

 تهـران، انتـهاي كـارگـر شـمالي، مـركز تحقيقات مخابرات ايران، دبيـرخانه همـايش اخـلاق و فنـاوري اطلاعــات، صنــدوق‌پستـي    ۳۹۶۱-۱۴۱۵۵

    نشانی پست ‌الكترونيكي: eit@itrc.ac.ir 

    نشانی سايت: www.itrc.ac.ir/EIT

    تلفكس: ۸۸۰۰۵۵۱۶-۰۲۱

    تلفن: ۸۴۹۷۸۷۰


سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان