لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
نشست علمی سبک زندگی گیلانیان در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد | سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۱۹:۰۴

نشست علمی “سبک زندگی گیلانیان” با رویکرد واکاوی سبک زندگی گیلانیان صبح روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه به همت پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان در سالن اجتماعات این مجموعه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر سید هاشم موسوی رئیس پژوهشکده گیلان شناسی ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت: همه ی ما خواستار زندگی فضیلت مند هستیم و اگر جامعه در خدمت انسان های معنوی و جویای فضل باشد، می تواند شادی و امید را در زندگی افراد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه شرط خوب زیستن در رهایی است خاطرنشان کرد: نمی توان فرهنگ مصرفی را نادیده گرفت اما اگر مصرف آگاهانه باشد و ” عقلانیت کم مصرفی” را بتوان به فرهنگ تبدیل نمود، می توانیم شاهد سبک زندگی بهتری از امروز باشیم.
این عضو هیأت علمی با تاکید بر “زندگی خودخواسته” افزود: جزئیات زندگی معنای بدیل زندگی را از ما گرفته است و راه گریز از آن حرکت به سوی ساده زیستی است.
دکتر مونا اسالم نژاد عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلان شناسی در ادامه پیرامون سبک زندگی نخبه پرور با اشاره به مهم بودن ساز و کار تغییرات اجتماعی از دیرباز گفت : پیربوردیو در اثر خود به نام “تمایز” تفاوت‌های موجود میان طبقات پاره طبقات و اقشار گوناگون را تقدیر کرده است.
وی تشریح کرد که سرمایه گذاری در امر تحصیل چگونه به عنوان استراتژی یک پاره طبقه خاص جهت تحرک اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و پس از فراگیر شدن یک استراتژی چگونه فرآیند تمایزیابی دوباره فعال شده تا فاصله آنها با طبقات فرودست را حفظ نماید.
در ادامه دکتر حسن چاوشیان عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان سخنرانی خود را با عنوان سلطنت چشم ها( بصری شدن نماد های سبک زندگی) آغاز نمود و گفت: فهم صحیح نسبت به سنت و مدرنیته کلید درک تاریخ فرهنگی و شرایط امروز ماست. او با اشاره به این مهم که فرهنگ سنتی ما نوعی تعارض یا ناهمخوانی با روح و جوهره مدرنیته اروپایی دارد خاطرنشان کرد: اینها باعث می شود که همواره فقط مظاهر مدرنیته ظاهر شود و ویژگی فرهنگی بنیادینی که یکی از ریشه‌های اصلی این تعارض و ناهمخوانی است غلبه نگرش دهاتی بر فرهنگ عمومی ماست.
او ضمن تشریح ویژگی های فرهنگ دهاتی گفت: وابستگی به طبیعت، زیست در شرایط اضطرار، اعتقاد به نیروی خارجی فراتر از اختیار و جادو از ویژگی های این نوع زندگی است. درحالیکه طبقه متوسط تمایل به برنامه ریزی برای آینده دارند و اشراف و طبقه ی مرفه تمایل به گذشته ی سرشار از افتخار دارند.
وی تصریح کرد: فعالیت های ما به گونه ای است که گویی هیچ تصوری از آینده نداریم و این به دلیل جایگاه عظیمی است که طرز تفکر دهاتی و این نگرش در فرهنگ عمومی ما اشغال نموده است. نگرشی که به زمان حال گرایش دارد و آینده در آن جایگاهی ندارد.
وی ضمن اشاره به تشریفاتی بودن برنامه های بلند مدت و چندساله افزود: ما شاهد این موضوع هستیم که افراد باهوش هم از دیدگاه روستایی برخوردار هستند و این موضوع شخصی نیست بلکه نوعی فرهنگ است و خواسته و ناخواسته ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی در پایان خواستار نگاه نقادانه جامعه شناسان و پژوهشگران به سنت بوده و این موضوع را پژوهشی مهم در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه دانست.
در ادامه دکتر رضا علیزاده عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلان شناسی سخنان خود را پیرامون سبک زندگی جوانان قرار داد و  گفت: سبک زندگی مجموعه‌ای از رفتارهایی است که علاوه بر برآورده کردن نیازها به افراد این امکان را می‌دهد تا روایت خاصی از هویت خود به دیگران نشان دهند.
وی ضمن بیان سه گانه هویت اذعان داشت: هویت برآمده از سبک زندگی  جوانان، بیش از گروه های مرجع تحت تاثیر خانواده است.
وی با بیان اینکه  هویت برآمده از این سبک زندگی تا چه اندازه توسط نهادهای مسلط ایجاد می شود، جوانان به هویت مشروعیت بخش تن می‌دهند و یا به طرف هویت های مقاومتی گرایش دارند افزود: تحقیقات نشان از قوام گرفتن هویت های مقاومتی و برنامه دار بین جوانان گیلان دارد. هویتی که از عناصر حاشیه‌ای و برساخته جهان وطنی تشکیل شده است و از طرفی اگر از آنان سوال شود که آیا حاضر به مهاجرت هستید پاسخ آنان مثبت است. وی تصریح کرد چیزی که در جامعه رخ می دهد بحران هویت نیست بلکه  به چالش کشیدن هویت مشروعیت بخش است.
در پایان دکتر علیرضا نیکویی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان پیرامون شکل های گسترده و پیچیده بازنمایی هویت از رهگذر توجه به بدن صحبت کرد و با اشاره به نظر فوکو که روابط قدرت پیوند مستقیم با بدن دارد تاکید کرد: سه‌گانه مفاهیم، اشیا، نشانه ها از رهگذر فرایندهای بازنمایی به یکدیگر می‌پیوندند؛ زبان و روایت در این میان نقش میانجی را دارند و آن چه معنا را حمل می‌کند نظام زبانی است و معنا به کارکرد های نمادین آنها وابسته است.
وی در ادامه ضمن اشاره به بدن از منظر گفتمان های طبی، پزشکی، دینی، عرفانی و اسطوره ای گفت: شناختن اجتماعی بدن حاکی از نقش جامعه در ساخت و پردازش بدن است. با استفاده از نظریه بازنمایی می‌توان به بدن به مثابه متنی برای تامل در شناخت نظام های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک نگریست.
این نشست با برگزاری پرسش و پاسخ پیرامون مباحث مطرح شده پایان یافت.


سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان