لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ | چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۲۰:۰۴

به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان شهریه پرداز برای انتخاب واحد لازم است  علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ خود را  نیز پرداخت نمایند.

توجه ۱ :  زمان بندی انتخاب واحد  دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد:

ورودی

تاريخ شروع

ساعت شروع

تاريخ پایان

ساعت پایان

۹۳ و ماقبل

۱۵/۱۱/۱۳۹۶     یکشنبه

۰۹:۰۰

۱۵/۱۱/۱۳۹۶     یکشنبه

۲۳:۵۹

۹۴

۱۶/۱۱/۱۳۹۶    دوشنبه

۰۹:۰۰

۱۶/۱۱/۱۳۹۶    دوشنبه

۲۳:۵۹

۹۵

۱۷/۱۱/۱۳۹۶  سه شنبه

۰۹:۰۰

۱۷/۱۱/۱۳۹۶  سه شنبه

۲۳:۵۹

۹۶

۱۸/۱۱/۱۳۹۶  چهارشنبه

۰۹:۰۰

۱۸/۱۱/۱۳۹۶  چهارشنبه

۲۳:۵۹

ضمنا  دانشجویان می توانند در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۱۹ لغایت ۲۰ بهمن ماه  ۹۶ از ساعت ۰۰:۰۱ لغایت ۲۳:۵۹  بدون محدودیت سال ورود  نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

  توجه ۲ :  زمانبندی انتخاب واحد بر اساس جدول فوق  به تفکیک سال ورود می باشد. لیکن به دانشجویان عزیز توصیه می شود در روزهایی که برای سال ورود آنها به صورت خاص در نظر گرفته شده جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

لازم به ذکر است صرفا آن دسته از  دانشجویانی که در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸  انتخاب واحد دارند در روزی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و دسترسی سایر دانشجویان به سامانه امکان پذیر نخواهد بود.

توجه۳ : دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه،  قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند.

توجه۴ : مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو خواهد بود.

توجه۵ :  بر اساس آیین نامه داشجویان  دوره های روزانه مقاطع کارشناسی   ورودی ۹۱ و۹۲  و کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و مابعد و دکتری ورودی ۹۵ و مابعد که به هر دلیلی موفق به گذراندن درسی در ترم های قبلی نشده اند در صورت اخذ مجدد  باید شهریه درس مذکور را بپردازند.

توجه۶ : دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند نمی توانند درترم جاری انتخاب واحد انجام دهند.در صورت عدم پذیرش مهمانی و یا انتقالی در دانشگاه مقصد، دانشجویان جهت شرکت در انتخاب واحد باید از تقاضای مهمانی  و یا انتقالی انصراف دهند.

توجه ۷ : بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی  مجاز به  اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند در صورت عدم رعایت این مصوبه، مسوولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود.

توجه ۸ :  بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه، دانشجویان کلیه ورودی های  دوره های روزانه که دروس جبرانی را اخذ می نمایند از نیمسال اول ۹۴ ملزم به پرداخت هزینه دروس جبرانی می باشند.

توجه ۹:  بر اساس مصوبه شورای محترم آموزشی دانشگاه در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشجویان در زمان حذف و اضافه صرفا مجاز به اخذ و حذف سه درس می باشند

توجه۱۰:   مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال اول ۹۷-۹۶ جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر مجددا اعلام می گردد :

کارشناسی(شبانه)

کارشناسی ارشد (شبانه)

کارشناسی ارشد

(مجازی)

کارشناسی ارشد

(پردیس)

دکتری تخصصی

(شبانه-پردیس)

ورودی ۹۲ و ماقبل

شهریه ثابت

شهریه ثابت

شهریه ثابت

شهریه ثابت

۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

(چهل میلیون ریال)

ورودی های۹۳ ،۹۴

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

(چهارمیلیون ریال)

شهریه ثابت

شهریه ثابت

شهریه ثابت

۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

(چهل میلیون ریال)

ورودی ۹۵

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

(چهار میلیون ریال)

۹۵۰۰۰۰۰ ریال

(نه میلیون و پانصد هزار ریال)

۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

(دوازده میلیون ریال)

۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

(سی میلیون ریال)

۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

(چهل میلیون ریال)

ورودی ۹۶

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

(پنج میلیون ریال)

۹۵۰۰۰۰۰ ریال

(نه میلیون و پانصد هزار ریال)

۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

(دوازده میلیون ریال)

۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

(سی میلیون ریال)

۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

(چهل میلیون ریال)

دانشجویان مهمان (کلیه ورودی ها ) :

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

(پنج میلیون ریال)

۹۵۰۰۰۰۰ ریال

(نه میلیون و پانصد هزار ریال)

۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

(دوازده میلیون ریال)

۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

(سی میلیون ریال)

۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

(چهل میلیون ریال)

دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها  از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد و دانشجویان  بورسیه (شهریه پرداز): با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند.


سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان