صفحه اصلی   معاونت اداری و مالی دریک نگاه   خبرها    تماس با ما    صفحه اول دانشگاه   صفحه اصلی
 درباره معاونت
 مدیریت
 کارکنان
 امور اداری
 امور مالی
 بودجه و تشکیلات
 صندوق قرض الحسنه
 مقررات اداری و استخدامی
 مقررات مالی
 آیین نامه ها
 قوانیـن
 شوراها و کمیته ها
 توسعه منابع انسانی
 امور بازنشستگان
 ستاد رفاهی
 خبـرهای معاونت
 تماس با ما
 
 
    
  آیین نامه هاآئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژ وهشی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی:
   
  پشتیبانی و به روز رسانی از : روابط عمومی دانشگاه  
تلفن 6690571 - 0131 :: pr@guilan.ac.ir