صفحه اصلی   معاونت اداری و مالی دریک نگاه   خبرها    تماس با ما    صفحه اول دانشگاه  

 صفحه اصلی
 درباره معاونت
 مدیریت
 کارکنان
 امور اداری
 امور مالی
 بودجه و تشکیلات
 صندوق قرض الحسنه
 مقررات اداری و استخدامی
 مقررات مالی
 آیین نامه ها
 قوانیـن
 شوراها و کمیته ها
 توسعه منابع انسانی
 امور بازنشستگان
 ستاد رفاهی
 خبـرهای معاونت
 تماس با ما
 
 


جستجو :  

دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت   ( اداری و مالی - اطلاعيه ها )

اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان رشت به استناد مصوبه هیات وزیران طی نامه ای دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت را به شرح ذیل اعلام نمود:

1- رقم مشمول کسور حق بیمه سهم کارمند برای شاغلین اعم از مرد وزن 2% از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازنشستگی  وبرای بازنشستگان،وظیفه بگیران ومستمری بگیران2%از حقوق مندرج در حکم و یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله مندی،حق اولاد و حق نگهداری که به ازاء هرماه برای بیمه شده اصلی و بیمه شدگان تبعی یک وی می باشد.

2- فرزندان چهارم وبه بعد و نیز همسران دوم وبه بعد کارکنان دولت(تبعی 2 مشمول پرداخت حق بیمه سرانه کامل در هر ماه 70000 ریال می باشد که از سوی بیمکه شده اصلی پرداخت می گردد. ضمنا بیمه شدگان تبعی 3 که مبلغ آن (67222) بوده همانند بیمه شدگان تبعی 2 مبلغ(70000) لحاظ می گردد.

3-چنانچه در مواردی زن وشوهر هر دو کارمند مشمول بیمه صندوق بیمه صندوق کارکنان دولت سازمان باشند،2%حق بیمه صرفا"از سوی کارمند مرد پرداخت می گردد و ضرورتی به کسر مبلغ از سوی هر دو کارمند (مرد و زن) وجود ندارد.

4- سهم دولت می بایست کماکان از ابتدای سال 1388 بر اساس 3/2 مبلغ 70000 ریال پرداخت گردد.

5-تصویب نامه مذکور به کلیه دستگاههای بیمه گزار خزانه معین استان به منظور هماهنگی لازم و اجرا و ابلاغ و بر اطلاع رسانی بیمه شدگان تاکید گردد.

6-تاریخ اجرا مصوبه از ابتدای سالجاری بوده و ضرورت دارد با محاسبه حق بیمه معوقه و اعلام به دستگاه بیمه گزار مبلغ معوقه حداکثر در هنگام دریافت حق بیمه دی ماه از سوی خزانه معین استان و یا بیمه گزار پرداخت گردد.
يکشنبه، ۴ بهمن


جستجــو :    
  پشتیبانی و به روز رسانی از : روابط عمومی دانشگاه  
تلفن 6690571 - 0131 :: pr@guilan.ac.ir