لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
آب و زندگی … | دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۱۶:۱۸

مقایسه سرانه مصرف آب شرب در ایران و سایر کشورهای جهان

میزان سرانه آب تجدیدپذیر ساﻻنه کشور از میزان حدود۱۳۰۰۰ متر مکعب به ازای هر نفر در سال ۱۳۰۰، به حدود ۱۴۰۰ متر مکعب به ازای هر نفر در سال ۱۳۹۳، تقلیل یافته است. در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب حادتر خواهد شد.با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد؛ این گروه شامل کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند. این بدان معناست که این کشورها، حتی با باﻻترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت. لذا لازم است دست اندرکاران بخش آب توجه ویژه‌ای به کنترل مصرف آب و استفاده بهینه از آن معطوف دارند.

سهم استفاده از آب در بخش‌های مختلف در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه متفاوت است. برای کشورهای با درآمد کم تا متوسط، مصارف صنعتی در حدود ۱۰ درصد و مصارف کشاورزی در حدود ۸۰ درصد کل مصارف آب آن کشورها را تشکیل میدهد و در کشورهای با درآمد بالا، مصارف صنعتی در حدود ۶۰ درصد و مصارف کشاورزی در حدود ۳۰ درصد کل مصارف آب است. در کشور ایران، در حدود ۹۲ درصد کل مصارف آب مربوط به بخش کشاورزی بوده و مصارف صنعتی در حدود ۲ درصد و مصارف شرب در حدود ۶ درصد کل مصارف آب را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر میانگین سرانه کل مصرف آب شرب در ایران (شامل تجاری-صنعتی-خانگی –فضای سبز و…) در حدود ۲۰۴ لیتر در روز است که در مقایسه با اکثر کشورهایی اروپایی مانند اسپانیا (۲۰۰ لیتر در روز)، پرتقال (۱۹۴ لیتر در روز)، یونان (۱۷۵ لیتر در روز)، سوئد (۱۶۴ لیتر در روز)، دانمارک (۱۵۹ لیتر در روز)، انگلستان (۱۵۳ لیتر در روز)، اتریش (۱۵۳ لیتر در روز)، ایرلند (۱۴۲ لیتر در روز)، فرانسه (۱۳۹ لیتر در روز)، آلمان (۱۲۹ لیتر در روز)، هلند (۱۲۹ لیتر در روز)، بلژیک (۱۱۲ لیتر در روز) و لهستان (۹۸ لیتر در روز)، بالاتر بوده، ولی نسبت به برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئیس، فنلاند و ایتالیا و همچنین آمریکا و کانادا کمتر است؛ سرانه مصرف آب شرب در سوئیس ۲۵۲، در فنلاند ۲۱۳، در ایتالیا ۲۱۳، در آمریکا ۲۹۵ و در کانادا ۳۲۶ لیتر در روز است.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی) فاقد منابع آب تجدیدشونده بوده و به‌طور عمده از آب‌شیرین‌کن استفاده می‌کنند. در این کشورها تمامی ساکنین دسترسی کامل به آب شرب دارند و به دلیل استفاده از آب شیرین‌کن، میزان مصرف بسیار بیشتر از منابع آب در دسترس است. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بالا بودن سرانه مصرف در این کشورها، میتوان به اقلیم بسیار گرم به همراه تبخیر بسیار زیاد و همچنین عدم وجود محدودیت و تشویق برای استفاده بیشتر از آب، استفاده از استخر و… اشاره کرد. سرانه مصرف در بحرین ۱۰۵۸، در کویت ۱۲۰۸، در عمان ۱۴۱۴، در قطر ۱۰۳۳، در عربستان ۲۵۴۲ و در امارات متحده ۲۰۲۷ لیتر در روز است.

همچنین به دلیل اینکه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فاقد منابع آب تجدیدشونده بوده و به‌طور عمده از آب‌شیرین‌کن استفاده می‌کنند، مقایسه سرانه مصرف آب در ایران با این کشورها چندان صحیح نیست.

با توجه به مطالب ارائه شده، مشخص است که کشور ایران به‌طور کلی دچار کمبود آب است و در صورت ادامه وضعیت و روند فعلی، میزان تقاضای آب به دلیل افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعتی و اجتماعی، افزایش یافته و میزان منابع آب به دلیل تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی‌ها و کاهش کیفیت منابع آب، کاهش می‌یابد و در نهایت منجر به کاهش سرانه آبی می‌شود؛ کاهش سرانه آبی متعاقباً منجر به بروز و تشدید اختلافات اجتماعی، مهاجرت، محدودیت‌های کم‌آبی، تنش‌های آبی و بروز بحران می‌شود.

در راستای مدیریت بهینه منابع آب و دستیابی به وضع مطلوب در آینده، اقداماتی همچون مدیریت تقاضا و افزایش آگاهی‌های اجتماعی، اجرای طرحهای توسعه منابع آب، مهار آب‌های خروجی از کشور، استفاده از آب‌های برگشتی، مدیریت عرضه، افزایش بهره‌وری آب، کاهش بیلان منفی مخازن زیرزمینی، اولویت‌بندی مصارف و کاهش آلودگی منابع آب ضروری است تا توانایی تأمین نیازهای آبی ایجاد شود.

سازمان ملل متحد اعلام کرده هر انسان روزانه دست کم به ۵۰ لیتر آب نیاز دارد تا بتواند بنوشد، غذا درست کند و نیازهای بهداشتی خود را مرتفع کند. در واقع این ۵۰ لیتر آب برای دوری از انواع بیماری و حفظ کارآیی انسان در زندگی حیاتی است. اما سازمان جهانی بهداشت مقدار متوسط سرانه ۱۵۰ لیتر را برای برآوردن نیازهای بهداشتی هر نفر در روز تعیین کرده است. در کل جهان روزانه ۱۰ میلیارد تن آب مصرف می‌شود. این در حالی است که بنا به اعلام همین سازمان تنها ۳ درصد از آب موجود در کل جهان قابل نوشیدن است و باقی‌مانده، آب دریا و غیرقابل نوشیدن است. از این ۳ درصد، ۵/ ۲ درصد به حالت یخ‌زده و در یخچال‌های قطب جنوب و قطب شمال قرار دارد و در دسترس بشر نیست. بنابراین انسان باید بتواند با ۵/ ۰ درصد باقیمانده همه نیازهای آشامیدنی و بهداشتی خود را برطرف سازد. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد روزانه ۳۹۰۰ کودک در سطح جهان بر اثر مصرف آب آلوده یا بهداشت ناکافی جان خود را از دست می‌دهند.

در ایران اگر میزان مصرف آب بخش خانگی، صنعتی، تجاری و فضای سبز را در سراسر کشور در نظر بگیریم و بر جمعیت ایران تقسیم کنیم به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز هر ایرانی ۱۹۷ تا ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند. مصرف سرانه آب در بخش خانگی در ایران به‌طور متوسط ۱۵۷ لیتر در روز است.

گاهی در کلان‌شهرهای ایران در اوج فصل گرما این میزان مصرف به ۲۵۰ لیتر در روز هم می‌رسد. به‌طور مثال بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران میانگین مصرف روزانه آب تهران در حال حاضر نزدیک به سه میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب است که این میزان مصرف معادل حجم کل دریاچه چیتگر است.

نکته قابل تامل در مورد آب مصرفی کشورمان این است که هنوز آب شرب از آب مصارف بهداشتی تفکیک نشده است. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان، آب قابل آشامیدن آبی نیست که از دوش حمام یا شیر آب سرویس‌های بهداشتی جاری می‌شود. گر چه در دنیای پیشرفته کیفیت آب غیر شرب آنقدر بالا است که می‌توان برای پخت و پز هم از آن استفاده کرد، اما بخش بسیار کمی از آن صرف تهیه غذا می‌شود و همه مردم برای نوشیدن از آب‌هایی که در بطری عرضه می‌شوند استفاده می‌کنند. اما به‌دلیل آنکه تفکیک آب شرب از آبی که صرف سایر کاربردها می‌شود، نیازمند سرمایه‌ اولیه زیادی است، بسیاری از کشورهایی که در زمره کشورهای ثروتمند جهان قرار ندارند، نمی‌توانند هزینه‌های راه‌اندازی با حفظ زیرساخت‌های مناسب تفکیک آب شرب را تقبل کنند و به همین دلیل مردم این کشورها مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت آب‌بها کنند. در کل جهان سرانه مصرف آب حدود ۱۵۰ لیتر است که برخی از کلان‌شهرهای ما دو برابر این میزان مصرف می‌کنند. این در شرایطی است که دوره تنش آبی را پشت سر می‌گذارد و بخش‌های زیادی از تالاب‌ها و دریاچه‌هایی مانند هامون و ارومیه خشک شده است. در ایران از ۹۰ درصد آب اختصاصی به بخش کشاورزی، ۶۰ درصد هدر می‌رود.

از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد در آلمان سرانه مصرف آب در هر روز ۱۲۲ لیتر است که از این مقدار یک سوم آن برای سیفون سرویس بهداشتی، یک سوم آن برای شست‌وشوی بدن و یک سوم دیگر شست‌وشوی لباس، ظروف و نوشیدن استفاده می‌شود.

هر فرد فقط برای غذای مصرفی و نوشیدن آب مورد نیاز خود روزانه به‌طور متوسط به ۵ لیتر آب نیاز دارد.

این در شرایطی است که در قاره آفریقا، هر فرد به‌طور متوسط روزانه ۲۰ لیتر آب در اختیار دارد. این مقدار آب معادل مقدار آبی است که ما برای یک دوش گرفتن ۵/ ۱ دقیقه‌ای مورد استفاده قرار می‌دهیم. در این قاره محروم در حدود ۸۵ درصد از آب موجود صرف کشاورزی می‌شود و ۱۰ درصد برای مصارف خانگی و فقط ۵ درصد از آن صرف صنایع می‌شود و به‌دلیل رشد روزافزون جمعیت، میزان مصرف آب بخش کشاورزی در آفریقا روز به روز در حال افزایش است.

در چین اما مصرف روزانه آب به ازای هر نفر ۹۰ لیتر است و بخش اعظم آب مصرفی در چین صرف کشاورزی می‌شود. در ترکیه، سرانه مصرف آب حدود ۲۵۰ لیتر در روز است و در کانادا هر نفر به‌طور متوسط ۵/ ۱ لیتر آب طی یک روز می‌نوشد و مصرف سرانه آب در این کشور ۳۲۹ لیتر در روز است. در هندوستان این میزان به ۱۳۵ لیتر به ازای هر نفر بالغ می‌شود که البته بسیاری از مناطق این کشور از آب با کیفیت محروم‌ هستند.

در اروپا بالاترین میزان مصرف آب در کشور اسپانیا مشاهده شده است که ۲۶۵ لیتر در روز به ازای هر نفر است. پس از آن نروژ با سرانه ۲۲۴ لیتر در روز، هلند با ۲۱۸ لیتر در روز و فرانسه با ۱۶۴ لیتر در روز در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند. کشورهای لیتوانی، استونی و بلژیک به ترتیب با ۸۵، ۱۰۰ و ۱۱۵ لیتر در روز پایین‌ترین میزان مصرف آب بخش خانگی را در میان کشورهای اروپایی که آمار آن‌ها بطور رسمی منتشر شده است، به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای بلغارستان و رومانی به‌دلیل نقص شبکه‌های توزیع از مصرف زیاد آب بخش خانگی رنج می‌برند. در کشورهای حوزه بالتیک تعرفه آب افزایش یافته است و اقداماتی جدی برای نوسازی سیستم‌های لوله آب در دست اقدام قرار گرفته است تا از هدر روی آب جلوگیری شود.

در برخی از کشورهای غربی، میزان مصرف آب در دهه ۱۹۹۰ میلادی افت کرد چون توجهات به سمت صرف‌جویی مصرف آب، این منبع با ارزش، جلب شد و تشدید اندازه‌گیری و نظارت بر مصرف و استفاده از ابزارهای اقتصادی (وضع جریمه و تعرفه) مورد استفاده قرار گرفت، اما در همین دوره در برخی دیگر از کشورهای غربی، مصرف آب شهری افزایش یافت چون افراد بیشتری به سیستم‌های تامین آب دسترسی پیدا کردند و سبک زندگی افراد بیشتری به سمت مصرف‌گرایی رفت. در این سبک جدید از زندگی، استحمام روزانه به‌عنوان بخشی لاینفک از زندگی و در کنار آن ماشین‌های لباسشویی و استخرهای خانگی به بخشی جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شدند، گر چه این سبک زندگی برای انسان امروزی بهداشت و سلامت بیشتر را به ارمغان آورد و احتمال بروز بسیاری از بیماری‌هایی که در نسل‌های گذشته وجود داشت را کمتر ساخت، اما نیاز به یک تحول دیگر را ضروری کرد: به‌روز شدن سیستم‌های قدیمی عرضه آب، تفکیک آب شرب از دیگر مصارف خانگی و معرفی الگوهای صحیح مصرف آب به مردم. البته در دنیای امروز کمتر کسی است که به ارزش آب پی نبرده باشد و حتی از کمیابی آن در سطح جهان نداند. تکنولوژی‌های جدید و فناوری اطلاعات موج جدیدی از آگاهی را برای مردم به ارمغان آورده است و انسان امروز نسبت به نحوه مصرف خود بسیار آگاه‌تر است، اما آنچه دولت‌ها برای حفاظت از این ماده حیاتی برعهده دارند تا حدود زیادی به میزان بودجه آنها وابسته است.

تخصیص بودجه کافی به اصلاح سیستم عرضه آب ازجمله تفکیک آب شرب از سایر مصارف و تعمیر سیستم‌های لوله‌کشی قدیمی همه جزو زیرساخت‌هایی است که نیازمند تخصیص بودجه کافی از سوی دولت‌ها است. اما هیچ‌یک از این راهکارها نخواهند توانست به‌تنهایی به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک کنند.

ستاد مدیریت سبز دانشگاه

 


سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان