صفحه اصلی        صفحه اصلی دانشگاه  

 
 صفحه اصلی
 خبرها
 اطلاعیه ها
 مقاله ها
 آدرسهای اینترنتی
 تصاویـر
 تلفن های دانشگاه
 جستجو
 

خبرگزاری ها


خبرگزاری ایرنا

 خبرگزاری فارس

 خبرگزاری ایسنا

 خبرگزاری قدس

 خبرگزاری رسا

 خبرگزاری برنا (جوانان)

خبرگزاری موج

خبرگزاری آريا 

خبرگزاری شبستان

خبرگزاری ایکنا (قرآنی) 

خبرگزاری وفا (زنان)

پايگاه اطلاع رسانی دولت

 
 
جستجو :  

برخی از انتصابات در وزارت علوم تحقيقات و فنآوری   ( خبرها )

طی احکام جداگانه ای از سوی جناب آقای دکتر زاهدی وزیر محترم علوم تحقیقات و فنآوری انتصابات زیر صورت پذیرفت :

1-  آقای دکتر علیرضا جهانگیریان   به سمت سرپرست معاونت فنآوری وزرات علوم ، تحقیقات و فنآوری

پیش از این جناب آقای دکتر منصور کبکانیان عهده دار این مسئولیت بودند .

2-  جناب آقای دکتر سید محمد حسینی  به سمت نماینده وزیر در امر نظارت بر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی

3-  آقای دکتر سید امیراحمد مظفری  به سمت رئیس پژوهشکده تربیت بدنی

پیش از این جناب آقای دکتر محمود شیخ عهده دار این مسئولیت بودند .

4- جناب آقای دکتر محمد امین فرد به سمت سرپرست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

پیش از این جناب آقای دکتر محمدعلی متفکر آزاد عهده دار این مسئولیت بودند .
شنبه، ۱۴ مهر


جستجــو :    


  پشتیبانی و به روز رسانی از : روابط عمومی دانشگاه  
تلفنخانه: 8-33690274 - 013 :: تلفن گویا: 9-33690485- 013 :: pr@guilan.ac.ir