صفحه اصلی    معاونت دانشجویی در یک نگاه   خبرها    تماس با ما    صفحه اول دانشگاه   صفحه اصلی
 درباره معاونت
 مدیریت
 کارکنان
 امور دانشجويي
 اداره خوابگاه ها
 امور تغذيه
 اداره رفاه دانشجويي
 مرکز مشاوره
 مرکز بهداشت و درمان
 قوانین و مقررات
 خبرهای دانشجویی
 تماس با ما
 
 
    
  اداره رفاه دانشجوییاداره رفاه دانشجویی یکی از واحدهای تابعه مدیر امور دانشجویی بوده که مسئولیتها ی ذیل بعهده این اداره می باشد .

1- مسئولیت بررسی و پرداخت وامها ی دانشجویی صندوق رفاه که شامل وامهای تحصیلی , مسکن , ودیعه مسکن , ضروری , حج عمره و موارد خاص   ، وام دانشجویان ممتاز و نمونه -قهرمان ورزشی و دانشجویان مبتکر برای دانشجویان روزانه

همچنین وام شهریه مخصوص دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) و نیمه حضوری

2- مسئولیت بررسی و انجام تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل , انتقالی , انصرافی و اخراجی

3- مسئولیت بیمه کردن دانشجویان ( بیمه حوادث , بیمه خدمات درمانی و صدور دفترچه بیمه )

4- مسئولیت پرداخت کلیه وسائل کمک آموزشی از طرف صندوق رفاه دانشجویان از جمله : کاغذ و ماشین حساب و ....

 

نحوه دریافت وام :  

دانشجويانی که متقاضی وام هستند می بايستی هر ترم برای وام ترم بعد خود ثبت نام به عمل آورند که تاريخ ثبت نام  طی اطلاعيه ای جداگانه به اطلاع کليه دانشجويان می رسد. به اداره خدمات دانشجويی واقع در سازمان مرکزی مراجعه کنند. بديهی است به کليه تقاضاها پس از مدت مذکور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 جهت مشاهده راهنمای کلی درزیافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی کلیک نمایید.      روزانه - شبانه

جهت دریافت و پرینت فرم درخواست وامها روی نام هر وام کلیک نمایید

* فرم وام روزانه

 

* فرم وام شهریه

 

* فرم وام ضروری

 

* فرم وام ودیعه مسکن

 

* فرم وام ضروری قهرمان ورزشی

 

* فرم سند تعهد

 

استفاده مجاز در مقاطع مختلف از تسهیلات وام ها :

روزانه:

کاردانی - کارشناسی ناپیوسته - کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال

کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی نا پیوسته حداکثر 8 نیمسال

کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای حداکثر 12 نیمسال

دوره دکتری تخصصی پیوسته حداکثر 16 نیمسال

تبصره : تسهیلات رفاهی در سنوات غیر مجاز ( نیمسال اضافی ) تعلق نمی گیرد

 

وام شهریه دانشجویی : مدت استفاده از وام شهریه در طول تحصیل برای مقاطع مختلف به شرح ذیل

کاردانی - کارشناسی ناپیوسته - کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 4 نیمسال

کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی نا پیوسته حداکثر 8 نیمسال

کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای حداکثر 12 نیمسال

دکتری تخصصی پیوسته حداکثر 16 نیمسال

 

تبصره : درنیمسال اضافی وام شهریه پرداخت نمی شود

 

 نحوه تسویه حساب وام های دانشجویی :

اولین قدم جهت تسویه حساب  وام های دانشجویی ؛ دریافت فرم های تسویه حساب از آموزش دانشکده محل تحصیل و اقدام به تکمیل امضای فرم ها از محل های مورد نظر به ترتیب شماره گذاری  می باشد . 

 جهت مشاهده نمودار فرایندهای تسویه حساب کلیک نمایید ( فایل pdf)   در ادامه....

 

مراحل دریافت دفترچه بیمه :

صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث یکی از کارهای اداره خدمات دانشجویی می باشد.

 

   
  پشتیبانی و به روز رسانی از : روابط عمومی دانشگاه  
تلفن 6690571 - 0131 :: pr@guilan.ac.ir