لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
گزارش عملکرد صندوق قرض الحسنه دانشگاه در سال ۱۳۹۶ | شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۲۷:۵۹

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه اعضاءمحترم صندوق قرض الحسنه دانشگاه گیلان

هیات اجرایی صندوق قرض الحسنه دانشگاه به منظور افزایش آگاهی اعضاء محترم گزارش عملکرد سال۱۳۹۶ خود را بشرح جدول ذیل اعلام می دارد:

  • پرداختها وامها
ردیف              شرح تعداد
۱              وام عادی ۲۷۶
۲              وام ازدواج + بیماری ۷۵
۳               وام  اصطراری  ۶۰
۴               جمع تعدادوام  ۴۱۱

درسال ۱۳۹۶به مبلغ ۷۳۴۲۱۲۰۰۰۰۰ریال(هفت میلیاردسیصدوچهل ودومیلیون وصدوبیست هزارتومان)وام درقالب های فوق به اعضاء محترم پرداخت شده است.

ضمنا براساس مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ هیئت اجرایی صندوق برای سال ۱۳۹۶به مناسبت پاسداشت مقام روز معلم به ۱۰ نفر از اعضاء هیئت علمی و به ۱۰ نفر از همکاران غیرهیئت علمی و ۵نفر از بازنشستگان به مناسبت هفته دولت و کارکنان هرکدام ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال(پنج میلیون تومان(جمعا۱۴۰۰۰۰۰۰۰ریال-  یکصدچهل میلیون توان)وام قرض الحسنه (باقرعه بین همه همکاران )پرداخت گردید.

  • برنامه تقویت موجودی صندوق:

الف- باتوجه به اینکه درسال ۱۳۹۵ و ۹۶ صندوق افزایشی درحق عضویت نداشته است، هیئت اجرایی صندوق براساس مصوبه کلی هیئت رئیسه دانشگاه (افزایش حق عضویت سالانه۱۵درصد)درسال۱۳۹۷حق عضویتهای ۸۰۰هزارریالی رابه ۱۰۰۰۰۰۰ریال(یکصدهزارتومان)داده است .

ب – براساس اعلام هیئت اجرایی به اعضاء محترم طبق مورخ۶/۵/۹۵-۲/۴۱۷۱۱وعدم مخالفت اکثریت همکاران مبنی برتقویت صندوق وافزایش موجودی اعضاءازطریق برداشت ۳۰درصدازافزایش یکماهه حقوق سالانه ،اقدام خواهدشد.براین اساس مبلغ رندشده برای اعضاءهیئت علمی کل مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال(دویست هزارتوان)و برای کارکنان ۱۰۰۰۰۰۰ریال(یکصدهزارتومان)خواهدبود

  • برنامه کاری و هفتگی صندوق:

صندوق درسال آینده ازتاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ همانندسالهای گذشته در روزهای زوج ازساعت ۱۴لغایت ۱۸جهت پاسخگویی (دفترپردیس دانشگاه گیلان –خیابان ملت)به همکاران محترم آماده می باشد. ضمنا برای درخواست وام ارایه آخرین فیش حقوقی الزامی می باشد.

 


سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان